MALAWI thuiszorg in Malawi III

THUISZORG IN MALAWI 3

We zijn weer terug uit Malawi…

…en wat missen we het warme klimaat! Een beetje gegeneerd lopen we in ons eigen huis rond en we kunnen het niet ontkennen, we genieten ook weer van ons eigen plekkie met al die spulletjes. We kijken terug op een waardevolle ontmoeting met onze collega´s in Senga Bay. Om de warme Malawiaanse sfeer te proeven, vind je bijgaand een kort filmpje van een blije, swingende openlucht kerkdienst die Elly bijwoonde samen met Funny, een medewerker van de kliniek.

Nadat we een aantal dagen meegingen op huisbezoek, deelden we onze observaties en ideeën  met Memory, de projectleider van het thuiszorgprogramma en Laurence, de interim-directeur van de St. Baptist Medical Clinic. We zien dat het thuiszorgteam (te) veel hooi op haar vork heeft genomen. Als je werkt vanuit een holistische visie en je komt die immense sociale problematiek tegen, dan weet je soms niet waar je moet beginnen. We hebben voorgesteld om een sociale kaart te maken en meer beroep te doen op de sociale partners in het veld. Zij gaan contacten leggen met sociale instanties, religieuze leiders, ziekenhuizen, dagopvangcentra etc. Ook gaan zij de aanstelling voorbereiden van een sociaal werker die aan de kliniek verbonden zal worden.

De gezondheidswerkers in de dorpen krijgen extra opleiding, om thuiszorg patiënten sneller te herkennen, aan te melden en in de begeleiding van patiënten met dezelfde mond te spreken als het thuiszorgteam. Er komt een programma om de samenwerking tussen de gezondheidswerkers in de dorpen en het thuiszorgteam goed te laten verlopen.

We hebben een klinische les gegeven aan het hele thuiszorgteam n.a.v. een casus die we in die week tegenkwamen(zie bijgevoegde foto). Zo zijn de wijze van cliëntbespreking, de onderlinge samenwerking en het inzetten van de sociale kaart direct concreet gemaakt. Op de laatste avond hebben we een teambuilding georganiseerd en zijn op een luchtige manier heel serieuze onderwerpen op tafel gekomen.

Tot slot is er een minisymposium georganiseerd voor het complete personeel van de Baptist Medical Clinic, waarop Memory en Emma van het thuiszorgprogramma uitgebreid hebben uitgelegd voor welke patiënten zij werken, hoe ze dat doen en vanuit welke visie. Heel mooi om te zien dat alle ideeën en plannen die we in die week samen maakten, direct hierin geïntegreerd zijn. Er ontstaat een levendige discussie. Natuurlijk hebben wij ook iets verteld over Buurtzorg, heel kort, want daarna hebben we onze werkwijze uitgebeeld met een toneelstukje.

Wil je meer doen, meld je dan aan voor een bijdrage van €1,00 per maand aan het Majafonds, dat wordt dan maandelijks op je salaris in mindering gebracht.

Elly Jagersma, Thea Ploeg, Els Bakker