HULP in tijden van Corona

Er is contact geweest met een aantal projecten die eerder gesteund zijn door het Majafonds om onze steun en betrokkenheid te tonen in deze tijd van Corona. Vanuit de projecten in Malawi, Egypte en Vietnam vernamen we de noodzaak voor betere voorlichting en meer beschermende materialen.

Op basis van door hen ingediende plannen en begroting is geld overgemaakt om dit mogelijk te maken. Zo worden er in Noord Malawi mensen getraind en toegerust om de dorpen in te trekken en voorlichting te geven, krijgt een Katholieke Missie in midden Malawi geld voor de benodigde beschermende middelen, wordt een project in Vietnam ondersteund om ook in hun missie Corona buiten de deur te houden en heeft ook een project in Egypte geld gekregen om beschermende middelen te kunnen kopen.

Binnenkort volgt er een update met een verslag uit onder meer Malawi over wat er met de steun vanuit het Majafonds is gerealiseerd.