MALAWI november 2018

Lilongwe een netwerkbijeenkomst

Vandaag zijn we gestart met een 3 - daagde bijeenkomst met Malawiaanse verpleegkundigen die werkzaam zijn in home based care (wijkverpleging).

Doel van onze bijeenkomst is om diverse verpleegkundigen uit diverse projecten samen te brengen zodat ze ervaringen kunnen uitwisselen en van elkaar kunnen leren. We hopen dat ze op lange termijn met elkaar in contact blijven.

Vandaag hebben we een aftrap gegeven met een presentatie over de missie en visie van Buurtzorg. Eerst buurten, dan zorgen. Hoe doen wij dat in Nederland met een kop koffie erbij en doen we dat in Malawi? We kwamen al snel tot de ontdekking dat we allemaal eerst moeten gaan zitten om het verhaal van de cliënt te horen voordat we hen kunnen verzorgen. Heel universeel...
Morgen gaan de diverse projecten hun presentaties geven en gaan we van hen leren.

malawi 2018
Senga Bay

Een collega uit het team in Senga Bay nam ons mee op huisbezoek naar drie cliënten. Onze eerste cliënt was een dame die 'kale kale' : lang geleden geboren was. Ze tobde met een verhoogde bloeddruk en snapte het gebruik van de medicatie niet (zeer algemeen probleem in Malawi). Daarnaast had ze wat obstipatie, incontinentie en stramme gewrichten. Een vervelende combinatie als je de hele dag op je matje zit, met een open pitlatrine en een tekort aan betrokken mantelzorgers...

De tweede cliënt was een bedlegerige vrouw van middelbare leeftijd. Een hoofdpijn probleem voor de familie. Ze weigert namelijk de aidsremmers in te nemen. Uit angst voor stigma blijft ze dagenlang binnen zitten. Opnieuw word de zelfsupportgroep voor aidspatiënten weer ingezet om haar te overtuigen de medicatie wel te nemen.

De derde cliënt was een jonge man met een 'houten huid' op het onderbeen (huidkanker). Daarnaast had hij een gezwollen buik en was erg kortademig. Aids, kanker en tuberculose hebben een verwoestende uitwerking op zijn gestel. Een hoestende, hangerige, snotterende peuter probeert naast hem in slaap te komen. Werk aan de winkel voor het thuiszorgproject, de gezondheidswerkers en vrijwilligers in de gemeenschap om alle mogelijke betrokkenen te screenen op TB en de familie te bemoedigen de jonge man bij te staan in nodige zorg en behandeling. Wederom geen eenvoudige opdracht met een bejaarde moeder met hoge bloeddruk en een broer die verslaafd is aan alcohol en marihuana.

Onderweg naar huis komen we een vrouw tegen die zwanger is van haar 10 de kind. De helft is ervan is helaas overleden en ze moet hoognodig voor controle naar het ziekenhuis waar ze niet erg toe te motiveren is.
Met de lokale gezondheidswerkers, de chauffeur en de vrijwilliger uit het dorp praten we na. Hoe kunnen we de gemeenschap pro actiever laten zijn in gezondheidsbevordering en ondersteuning? Waaruit we concluderen hoe belangrijk het is om dorpshoofden hierin mee te nemen. Hun leiding is bepalend voor wat er gebeurd in het dorp maar word vaak over het hoofd gezien door projecten en programma'. Handig; hadden wij maar zulke dorpshoofden in Nederland...

malawi 2018 2