VIETNAM 'menslievende zorg'

Vietnam - Phu Ly

Tijdens de Vietnam-Amerika oorlog gebruikte het Amerikaanse leger op grote schaal het ontbladeringsmiddel Agent Orange als wapen. Van 1962 tot 1971 sproeiden zij meer dan tachtig miljoen liter van dit bestrijdingsmiddel over Vietnamese bossen. Ze wilden daarmee voorkomen, dat het Noord-Vietnamese leger en haar guerrilla zich daar schuil konden houden. Ze gebruikten ontbladeringsmiddelen die uit een mix van chemische stoffen bestonden. De meest gebruikte was Agent Orange, genoemd naar de oranje band op de vaten waarin het werd opgeslagen. Tussen de twee en vijf miljoen Vietnamezen in ongeveer twintigduizend dorpen werden direct door Agent Orange getroffen en besmet. Maar zelfs tot op de dag van vandaag maakt het nog steeds slachtoffers. Het genetisch materiaal van mensen en natuur is dusdanig veranderd, waardoor er kinderen met handicaps worden geboren.

Helaas heerst er een taboe en veel schaamte op het krijgen van gehandicapte kinderen. Veel van hen groeien op in het verborgene of worden te vondeling gelegd. De zorg voor gehandicapten loopt dan ook ver achter.

Zusters van het Heilig Kruis

De congregatie van de zusters van het Heilig Kruis te Phu Ly (Hanoi) behoren tot de weinigen die zich bekommeren om de gehandicapte medemens. Ze hebben een heel sterke medisch tak binnen de congregatie. Hun liefde voor de medemens-in-nood in combinatie met hun professionaliteit maakt dat zij een voorbeeld zijn als het gaat om ‘menslievende zorg’.

In april 2017 zijn de zusters van de congregatie van zusters van het Heilige Kruis in het noorden van Vietnam een centrum gestart.

vietnam 3

vietnam 1

 

Dit Centrum beschikt over 20 bedden waar vrouwen en meisjes met verschillende handicaps, zowel geestelijk als lichamelijk (slachtoffers van de Agent Orange) worden verpleegd. Momenteel zijn er 19 bedden bezet.

In het centrum werkt een team van 5 verpleegkundigen en een aantal vrijwilligers. Zij staan 24 uur per dag klaar voor deze groep gehandicapten. De zusters nemen geen mannen en jongens aan. Dezen worden ambulant (in de thuissituatie) verzorgd/verpleegd, zowel door mantelzorgers als genoemde zusters.

Het centrum oogt heel professioneel voor Vietnamese standaarden maar het ontbreekt aan goed medische materialen. Ook ontwikkelde medische kennis omtrent wondzorg, hygiëne, tiltechnieken etc. ontbreekt. Wat geldt voor het centrum geldt wellicht nog meer in de thuiszorgsituatie. Hier is nog grotere behoefte aan basale medische en pedagogische kennis en materialen.

Dhr. Thanh Ta

In september hebben wij een ontmoeting in Utrecht gehad met de contactpersoon in Nederland van dit project: Dhr. Thanh Ta (47 jr.). Thanh Ta is een voormalige bootvluchteling en woont sinds 1981 in Nederland. Hij werkt als pastor in Nederland en gaat bijna ieder jaar naar zijn geboorteland Vietnam. Hij heeft goede contacten met genoemde zusters en draagt hun centrum een warm hart toe, als mede het werk dat de zusters verrichten.

Training door Buurtzorg team

In oktober 2019 zal een team van Buurtzorg bestaande uit Bodil Wever, Marleen Vos en Elma van den Nouland dan naar dit Centrum gaan om een training te verzorgen aan 40 tot 45 zusters en medewerkers van het Centrum en mantelzorgers. De training zal onder andere bestaan uit: wondzorg, tiltechnieken, preventie decubitus, ACT zwachtelen en basis hygiëne. Deze thema’s zijn tot dusver benoemd door de zusters in Vietnam. Tijdens een eerste bezoek zal dit verder besproken en geïnventariseerd worden.

De zusters en andere medewerkers staan open voor verdere professionalisering en uitwisseling van kennis en kunde. In de omgeving zijn meerdere opvanghuizen voor gehandicapten gerund door andere congregaties. Door dit ene centrum te ondersteunen zou een good practice kunnen ontstaan die de opgedane kennis en kunde in zowel klinische als ambulante setting (Buurtzorg) overdraagt aan de andere centra in de omgeving. Door verdere professionalisering en materiële ondersteuning van de geleverde thuiszorg en de betrokken mantelzorgers kan wellicht het aantal cliënten in de omgeving uitgebreid worden door dit centrum en/of centra in de omgeving. Zo willen wij de buurtzorg verder professionaliseren en het concept uitrollen in de directe omgeving wanneer dit aansluit bij de cultuur.