TUNESIË palliatieve zorg

Palliatieve zorg

In Tunesië is redelijk goede (palliatieve) zorg voor kankerpatiënten in het ziekenhuis. Deze zorg stopt echter zodra iemand het ziekenhuis verlaat. In de thuissituatie is er geen palliatieve zorg. Er is hulp gevraagd aan NGO ACT om hen te helpen met het ontwikkelen van palliatieve zorg in de gemeenschap (de cliënt en zijn omgeving). Daarbij wordt gestreefd naar het in multidisciplinair verband vormgeven van deze zorg.

Er is daarnaast veel hulp nodig om het belang van goede palliatieve zorg in de thuissituatie onder de aandacht te brengen zodat mensen thuis de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. Hierbij gaat het om zorg, een goede pijnbestrijding en de juiste afstemming tussen de diverse disciplines. Daarnaast worden vanuit het centrum veel vrijwilligers, verzorgenden, verpleegkundigen en artsen getraind in palliatieve zorg.

Naast een financiële bijdrage van Stichting Maja kunnen Buurtzorgmedewerkers worden ingezet om het project met kennis en kunde te ondersteunen.

Picture 098

Klik hier voor het volledige verslag